Nyheter

2020-01-13
Onlineinrapporteringen via nysam.com är nu öppen
Inrapportering av data för 2019 sker via nysam.com. Du behöver vara inloggad för att kunna rapportera in data.
Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått utsänt till dig.
När du är inloggad klicka på rubriken ”Datainsamling” alternativt ”Läs in ny blankett” i den gulmarkerade menyraden.

Observera att den inlästa filen måste vara komplett=grön bock i kolumnen "Komplett". Saknas data eller om data bryter mot någon regel är det ett rött kryss i kolumnen "Komplett".
Då måste avvikelsen redigeras för att inrapporteringen ska bli komplett.
För ytterligare handledning se den detaljerade instruktionen för inrapportering av data: http://www.nysam.com/document/OpenFile/388

Vi har även avsatt tre tillfällen under inrapporteringsperioden för ”extra” support och nås via telefon eller mail för att svara på eventuella frågor.
- Fredagen den 31 januari kl. 13.00-16.00
- Fredagen den 7 februari kl. 13.00-16.00
- Torsdagen den 13 februari kl. 09.00-16.00

Data ska vara inrapporterad och oss tillhanda senast den 13/2 2020 kl. 16.00.

Vid problem under inrapporteringsperioden kontakta oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
2019-12-02
Nysamblanketter för insamling av 2019 års data
Nu finns blanketterna för insamling av 2019 års data tillgängliga för nedladdning på nysam.com.

Du hittar blanketterna genom att logga in, längst upp till höger, på nysam.com.
Välj ”Ladda ner blanketter” i den undre ljusgula menyraden.
Välj därefter enhet vid nedladdning av blanketten för att få med föregående års data i en separat kolumn i den nedladdade blanketten.

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller.
Du loggar in med din e-postadress och ditt lösenord.
Om du glömt lösenordet så finns det en funktion för detta vid inloggning på hemsidan.

Viktiga datum för inrapportering av 2019 års data:
Webbsidan öppnas för inrapportering av data den 13/1 2020.
Data ska vara Helseplan Nysam tillhanda senast den 13/2 2020.

Kontakt Nysam
Om/vid problem med inloggning/nedladdning av blankett, kontakta oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
2019-08-19
Klinikutveckling ur tre perspektiv: vårdutveckling ekonomistyrning och ledarskap
För 12:e gången anordnar Nysam vårt uppskattade Vårdavdelningsforum! Årets tema är klinikutveckling ur tre perspektiv: vårdutveckling, ekonomistyrning och ledarskap

Forumet går av stapeln den 6 november 2019 och under forumet varvas praktiska exempel med teori, interaktiva övningar och gruppdiskussioner Forumet syftar till hur du som vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare eller motsvarande i vården kan hantera och leda utmaningar i form av exempelvis verksamhetsförändringar givet verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

Hur styr och leder du som chef en verksamhet i förändring? Vilka möjligheter finns för att hantera vårdplatsbristen? Hur kan vården bli bättre på att möta de behov som finns? Hur behåller och attraherar du kompetent personal? Vilka möjligheter finns för att förbättra vårdavdelningens ekonomi?

Dessa frågor och många fler kommer du få möjlighet att diskutera tillsammans med oss och våra inspirerande föreläsare den 6 november. Forumet riktar sig till dig som är vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare eller motsvarande på vårdavdelning Målet med konferensen är att du som deltagare ska inspireras samt få förslag på konkreta åtgärder och lösningar som du kan vidta direkt i din verksamhet.

PRAKTISK INFORMATION
Tid: Onsdag 6 nov 2019 kl. 09:30 16:00.
Plats: 7A Centralen , Vasagatan 7 Stockholm.
Kostnad per deltagare: Pris: 3 900 kr exkl moms.
Lunch, för och eftermiddagskaffe ingår.

Beloppet faktureras efter konferensen. Avbokning ska ske skriftligt senast fyra veckor innan konferensen, därefter debiteras full avgift. Du har alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Anmälan sker via vardavdelning@helseplan.se senast den 6 okt 2019. Ange eventuella
kostpreferenser vid anmälan samt din faktureringsadress.

Kontaktuppgifter:
Katarina Fungdal på katarina.fungdal@helseplan.se eller 070 147 98 93
2019-05-13
Sitnet 2019: Huvudets positionering i fokus - för aktivitet och funktion
För ett vilsamt sittande kan huvudet behöva stöd. Huvudet ska också ha en position som är minimalt belastande. Förmågan att hålla upp och röra huvudet skiljer sig för varje individ. Huvudets position är avgörande för brukarens livssituation.

Sitnet bjuder in till konferens den 10-11 september 2019. Temat är "Huvudets positionering i fokus - för aktivitet och funktion".

PROGRAM
Sitnet 2019 har engagerat Per Åke Öhrling, leg ortopedtekniker. Han berättar hur huvudets ställning påverkas ur ett biomekaniskt perspektiv.

Lena Jacobson, barnögonläkare och docent, föreläser om synens betydelse. Först utifrån hur synen fungerar för att sedan förklara hur synnedsättning, synfältsbortfall samt förlust av förmågan att styra ögonen påverkar individen.

Den första dagen avslutas med en gemensam middag på kvällen där du får möjlighet att prata med kollegor från hela Sverige.

På förmiddagen dag två kommer vi att arbeta med problemlösning utifrån patientfall. Olika patientfall som var/är utmaningar presenteras och diskuteras sedan i mindre grupper. Momenten bidrar till erfarenhetsutbyte och syftet är att dela med sig av hur fallen kan lösas för brukarens bästa.

PRAKTISK INFORMATION
Konferensen riktar sig till dig som arbetar på hjälpmedelscentraler eller med hjälpmedel i ditt dagliga arbete. Du kan vara hjälpmedelskonsulent, hjälpmedelstekniker eller på annat sätt arbeta på hjälpmedelscentral.

Kostnaden är 4 500 kr exkl moms. Eftermiddagskaffe, middag, förmiddagskaffe och avslutningslunch ingår.

Anmäl dig på https://simplesignup.se/event/150662.

Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen för Sitnet
Elisabet Rodby Bousquet (Västmanland), Pär Jidåker (Gävleborg), Birgitta Johansson (Halland), Petra Axelsson (Kalmar län), Stefan Skogstam (Värmland) samt Ulrike Deppert (Nysam)

Vad är Sitnet?
Sitnet är ett nätverk för hjälpmedelspersonal som arbetar med avancerat sittande och positionering. Startades av Handikappinstitutet 1995, anordnades av Hjälpmedelsinstitutet 2001 - 2012 och drivs idag av en arbetsgrupp tillsammans med Nysam.
2019-02-08
Hur optimerar vi höftfrakturprocessen för patientens bästa?
Frågan är aktuell då fler och fler äldre drabbas av höftfrakturer. Höftfrakturer är ett samhälleligt problem, vilket ökar vikten av att säkra att vårdprocesser och rehabilitering fungerar på bästa möjliga sätt.

Konferensen riktar sig till det professionella teamet kring patienten – exempelvis läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, men även exempelvis verksamhetschefer, processansvariga och vårdutvecklare som vill förbättra höftfrakturflöden.

Vi vill ge samtliga deltagare chansen att nätverka för att utbyta idéer och identifiera lösningar som underlättar det dagliga arbetet på vårdavdelningarna. Målet med konferensen är att du som deltagare kan ta med lösningar på konkreta åtgärder som du kan vidta direkt.

PROGRAM
Dagen inleds med att Ami Hommel, Skånes universitetssjukhus, introducerar hur arbetet fast-trackfokus på höftfrakturpatienter startade. Catharina Lundgren, ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad, diskuterar effekterna av att arbeta på ett strukturerat, processorienterat sätt med patientgruppen. Vidare kommer Peter Nordström, professor i geriatrik, att berätta om effekten av att jobba i multidisciplinära team efter höftfraktur. Avslutningsvis belyser Berit Gesar, ortopediska kliniken i Falun, patientens perspektiv utifrån resultat från sitt avhandling rörande patientåterhämtning och Lena Zidén, Sahlgrenska universitetssjukhuset, delger oss hur rehabiliteringen kan optimeras samt hur patientens tro på den egna förmågan stärks.

PRAKTISK INFORMATION
Tid: Tisdag 19 mars 2019, kl. 09:30–16:00. Fika från 09:00.

Plats: Cederschiöldsalen, Ersta konferens & hotell.

Kostnad per deltagare: Pris: 3 900 kr exkl moms.
Beloppet faktureras efter konferensen. Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmälan: sker via https://simplesignup.se/event/144392 senast den 6 mars 2019.

Helseplan Nysam hälsar Dig varmt välkommen den 19 mars till Stockholm!
Elina Sonnerstam och Noura Nilback

Elina Sonnerstam
070-146 66 00
elina.sonnerstam@helseplan.se
2019-01-21
Onlineinrapporteringen via nysam.com är nu öppen
Inrapportering av data sker via nysam.com. Du behöver vara inloggad för att kunna rapportera in data. Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått utsänt till dig. När du är inloggad klicka på rubriken ”Datainsamling” alternativt ”Läs in ny blankett” i den gulmarkerade menyraden.

För ytterligare handledning se den detaljerade instruktionen för inrapportering av data: http://www.nysam.com/document/OpenFile/388

Data ska vara oss tillhanda senast den 21/2 2019 kl. 16.00.

Observera att den inlästa filen måste vara komplett=grön bock i kolumnen "Komplett". Saknas data eller om data bryter mot någon regel är det ett rött kryss i kolumnen "Komplett". Då måste avvikelsen redigeras för att inrapporteringen ska bli komplett.

Efter den 21/2 kommer underlag för kvalitetssäkring av inrapporterade data att skickas ut till respektive inrapporterande verksamhet. Sista datum för kompletteringar/korrigeringar kommer att meddelas i samband med att underlag för kvalitetssäkring skickas ut.

Support vid årets inrapportering

Vi har avsatt tre tillfällen under inrapporteringsperioden för support då vi garanterat är tillgängliga via telefon och mail för att svara på frågor. Dessa tillfällen är:
- Fredagen den 8 februari kl. 13.00-16.00
- Fredagen den 15 februari kl. 13.00-16.00
- Torsdagen den 21 februari kl. 09.00-16.00

Kontakt Nysam
Vid problem under inrapporteringsperioden kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2018-12-14
Nysamblanketter för insamling av 2018 års data
Nu finns blanketterna för insamling av 2018 års data publicerade på nysam.com. 

Du hittar blanketterna genom att logga in, längst upp till höger, på nysam.com. Välj ”Ladda ner blanketter” i den undre ljusgula menyraden. Välj därefter enhet vid nedladdning av blanketten för att få med föregående års data i en separat kolumn i den nedladdade blanketten.

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller. Du loggar in med din e-postadress och ditt lösenord. Om du glömt lösenordet så finns det en funktion för detta vid inloggning på hemsidan. 

Viktiga datum för inrapportering av 2018 års data:
Webbsidan öppnas för inrapportering av data den 21/1 2019.
Data ska vara Helseplan Nysam tillhanda senast den 21/2 2019.

Kontakt Nysam
Om/vid problem med inloggning/nedladdning av blankett, kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89

Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2018-06-05
Fler får hjälp av psykiatrin
På uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL har Helseplan Nysam för andra året i rad fått förtroende att ta fram en nationell kartläggning av specialistpsykiatrin. Syftet är att inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård.

Kartläggningen omfattar barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Bland annat kartläggs de psykiatriska verksamheternas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, diagnosgrupper, personal samt kostnader.

– Antalet barn, unga och vuxna som vänder sig till psykiatrin har ökat men fler får också hjälp, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande från SKL.

Helseplan har under över 20 års tid utvecklat svensk sjukvård och omsorg genom en arena för benchmark och erfarenhetsutbyte i 30 utvecklingsgrupper. www.nysam.com.

Länk till SKL:s pressmeddelande och rapporterna: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/flerfarhjalpavpsykiatrinochbup.16258.html
2018-05-09
Nysamrapporter för Nyckeltal 2017 publiceras löpande under maj
Den första Nysamrapporten för 2017 är nu publicerad. Resterande rapporter kommer att publiceras löpande under maj månad. Ni hittar årets publicerade rapporter under Rapporter i menyraden.
2018-01-22
Onlineinrapporteringen via nysam.com är nu öppen
Inrapportering av data sker via nysam.com. Du behöver vara inloggad för att kunna rapportera in data. Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått utsänt till dig. När du är inloggad klicka på rubriken ”Datainsamling” alternativt ”Läs in ny blankett” i den gulmarkerade menyraden.

Nytt för i år är att det går att läsa in delar av blanketten vid separata tillfällen. Det vill säga ni kan läsa in t ex Aktivitetsdata vid ett tillfälle för att därefter göra en ny inläsning av arbetade timmar, kostnader respektive profilbeskrivning. Om data redan finns angivet på en post som ni försöker läsa in data för så kommer ni få en fråga om vilken data som ska registreras.

För ytterligare handledning se den detaljerade instruktionen för inrapportering av data: http://www.nysam.com/document/OpenFile/388

Data ska vara oss tillhanda senast den 21/2 2018 kl. 16.00.

Observera att den inlästa filen måste vara komplett=grön bock i kolumnen "Komplett". Saknas data eller om data bryter mot någon regel är det ett rött kryss i kolumnen "Komplett". Då måste avvikelsen redigeras för att inrapporteringen ska bli komplett.

Efter den 21/2 kommer underlag för kvalitetssäkring av inrapporterade data att skickas ut till respektive inrapporterande verksamhet. Sista datum för kompletteringar/korrigeringar kommer att meddelas i samband med att underlag för kvalitetssäkring skickas ut.

Support vid årets inrapportering

Vi har avsatt tre tillfällen under inrapporteringsperioden för support då vi garanterat är tillgängliga via telefon och mail för att svara på frågor. Dessa tillfällen är:
- Fredagen den 9 februari kl. 13.00-16.00
- Fredagen den 16 februari kl. 09.00-12.00
- Onsdagen den 21 februari kl. 09.00-16.00

Kontakt Nysam
Vid problem under inrapporteringsperioden kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2018-01-22
Nysam - Ögonsjukvård - Reviderad blankett
Ögonsjukvårdsblanketten för insamling av 2017 års data har reviderats och en ny version finns tillgänglig för nedladdning.
2017-12-15
Nysamblanketter för insamling av 2017 års data
Nu finns blanketterna för insamling av 2017 års data publicerade på nysam.com.

Ni hittar blanketterna genom att logga in, längst upp till höger på nysam.com, och därefter välja ”Ladda ner blanketter” i den undre ljusgula menyraden.

Nytt för i år är att det går att välja enhet vid nedladdning av blanketten för att få med föregående års data i en separat kolumn i den nedladdade blanketten.

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller. Ni loggar in med er e-postadress och ert lösenord. Om det är någon som glömt lösenordet så finns det en funktion för detta vid inloggning på hemsidan.

Viktiga datum för inrapportering av 2017 års data:
Webbsidan öppnas för inrapportering av data den 22/1 2018.
Data ska vara Helseplan Nysam tillhanda senast den 21/2 2018.

Kontakt Nysam
Om/vid problem med inloggning/nedladdning av blankett, kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2017-07-06
Pressrelease den 6 juli 2017
Den senaste statistiken från olika specialistområden inom svensk hälso- och sjukvård finns nu tillgänglig på www.nysam.com/report/form och helseplan.se/tjanster/benchmarking/. Nyckeltalen för sjukvården möjliggör jämförelse och uppföljning av vårdens resursanvändning på landstings- och kliniknivå. Syftet med jämförelserna är att skapa data-driven förbättring i sjukvården.

Nysam står för nyckeltalssamverkan inom svensk hälso- och sjukvård. Nysamrapporterna publiceras runt månadsskiftet maj/juni varje år och redovisar bl a nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Rapporterna erbjuder återkommande möjlighet för sjukvårdsverksamheter att planera data-drivna förbättringsprojekt samt se hur genomförda förbättringsåtgärder ger effekt, antingen genom jämförelser med övriga deltagare eller som jämförelse av den egna verksamheten över tid.

Genom Nysams chefsnätverk får deltagande landsting och chefer dessutom ökad kunskap om den egna och andras verksamheter samt stöd vid planering och genomförande av förbättringsprojekt. Syftet är att ge idéer kring nya arbetssätt och metoder, mätbart utgångsläge för förbättringsarbete samt bekräftelse och bevis på lösningar som fungerar.

Önskar du mer information, var vänlig kontakta: Christoffer Berg, Helseplan Nysam, christoffer.berg@helseplan.se, 070-896 93 91.
2017-06-07
Flertalet Nysamrapporter för Nyckeltal 2016 är nu publicerade
Flertalet Nysamrapporter för Nyckeltal 2016 är nu publicerade och resterande rapporter kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. Ni hittar årets publicerade rapporter under Rapporter i menyraden.
2017-06-02
Projektet Benchmark psykiatri är slutfört
Helseplan Nysam har nu slutfört projektet Benchmark psykiatri på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Uppdrag psykisk hälsa. Tre rapporter finns att tillgå med nationell täckning inom vuxen- barn- och ungdoms- samt rättspsykiatrin. Rapporterna ger en intressant bild av hur produktionen, resurser och kostnader fördelar sig på länsnivå inom Psykiatrisverige. Läs mer om projektet och ta del av rapporter samt annat material på: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskap-styrning/battre-gemensam-ledning-och-styrning/benchmark-psykiatri-kartlaggning-av-specialistpsykiatrin/
2017-03-22
Rapportproduktionen är i full gång
Datainsamlingen är nu stängd och rapportproduktionen i full gång.

Vi kvalitetssäkrar nu den inrapporterade datan tillsammans med respektive verksamhet. Detta kan ske på olika sätt:
- du som har rapporterat in kan få ett mail av oss där vi ställer frågor eller ber om korrigering av enstaka basfakta.
- verksamheten mailar oss uppdaterad data.
- inför vårmötena skickar vi ut en preliminär rapport. Denna kommer att kvalitetssäkras på själva mötet, men du är välkommen att höra av dig till den som är ansvarig för din grupp direkt för att få korrigeringar utförda innan vårmötet äger rum.

Om du har någon fråga kring aktuell rapportstatus eller kring kvalitetssäkringen, så kontakta någon av oss så hjälper vi dig vidare!

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10

Och - glöm inte att anmäla dig till vårmötet! Maila oss, så skickar vi över inbjudan till respektive utvecklingsgrupp! Välkommen!
2017-01-23
Onlineinrapporteringen via nysam.com är nu öppen
Inrapportering av data sker via nysam.com. Du behöver vara inloggad för att kunna rapportera in data. Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått utsänt till dig. När du är inloggad klicka på rubriken ”Datainsamling” alternativt ”Läs in ny blankett” i den gulmarkerade menyraden. Där finns detaljerade instruktioner och handledning för inrapportering av 2016 års data.

Data ska vara oss tillhanda senast den 22/2 2017 kl. 16.00.
Observera att den inlästa filen måste vara komplett=grön bock i kolumnen "Komplett". Saknas data eller om data bryter mot någon regel är det ett rött kryss i kolumnen "Komplett". Då måste avvikelsen redigeras för att inrapporteringen ska bli komplett.

Efter den 22/2 kommer underlag för kvalitetssäkring av inrapporterade data att skickas ut till respektive inrapporterande verksamhet. Sista datum för kompletteringar/korrigeringar kommer att meddelas i samband med att underlag för kvalitetssäkring skickas ut.

Support vid årets inrapportering
Vi har avsatt tre tillfällen under inrapporteringsperioden för support då vi garanterat är tillgängliga via telefon och mail för att svara på frågor. Dessa tillfällen är:
- Fredagen den 10 februari kl. 13.00-16.00
- Fredagen den 17 februari kl. 13.00-16.00
- Onsdagen den 22 februari kl. 09.00-16.00

Kontakt Nysam
Vid problem under inrapporteringsperioden kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2016-12-16
Nysamblanketter för insamling av 2016 års data
Nu finns blanketterna för insamling av 2016 års data publicerade på nysam.com. Undantaget är Ambulanssjukvård samt Klinisk patologi & cytologi där blanketterna kommer att publiceras vid senare tillfälle. Meddelande kommer gå ut till dessa grupper när blanketterna är tillgängliga för nedladdning.

Ni hittar blanketterna genom att logga in (längst upp till höger på nysam.com) och därefter välja ”Ladda ner blanketter” i den undre ljusgula menyraden.

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller. Ni loggar in med er e-postadress och ert lösenord. Om det är någon som glömt lösenordet så finns det en funktion för detta vid inloggning på hemsidan. Deltagare i Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri kommer inom kort att erhålla ett mail med sina inloggningsuppgifter.

Viktiga datum för inrapportering av 2016 års data:
Webbsidan öppnas för inrapportering av data den 23/1 2017.
Data ska vara Helseplan Nysam tillhanda senast den 22/2 2017.

Kontakt Nysam
Om/vid problem med inloggning/nedladdning av blankett, kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2016-12-02
Benchmark psykiatri – kartläggning av specialistpsykiatrin
Uppdrag Psykisk Hälsa fortsätter sin kartläggning av specialistpsykiatrin genom ett pilotprojekt tillsammans med Nysam, kallat ”Benchmark psykiatri – samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och Nysam”.

Uppdrag Psykisk Hälsa har, tillsammans med Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid Sveriges Kommuner och Landsting, givit Nysam i uppdrag att i alla landsting och regioner samla in data och ta fram rapporter inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Uppdraget sker i ett projekt som heter: Benchmark psykiatri – samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och Nysam.

Under hösten 2016 tar Uppdrag Psykisk Hälsa och Nysam fram gemensamma definitioner och urval av data tillsammans med experter från landsting/regioner. Datainsamlingen kommer att ske under januari – februari 2017 och en rapport kommer att publiceras senare under våren.

Uppdrag Psykisk Hälsa har genomfört återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som har inbegripit vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 och den senaste kartläggningen genomfördes 2014 vars resultat presenterades i form av en rapport våren 2016.

Om Nysam och samarbetet
Nysam samlar sedan slutet av 90-talet in verksamhetsdata inom ett stort antal områden, däribland vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdrag Psykisk Hälsas kartläggning och den data som Nysam samlar in överlappar till stora delar. Det finns i och med det fördelar med att samla datainsamlingen till ett gemensamt tillfälle via ett gemensamt system.

För landsting/regioner som tidigare deltagit i Nysam blir det ytterligare en positiv effekt då insamlingen går från två till en gemensam. Det kommande året blir mycket spännande och vi hoppas att samarbetet kommer att ge nya möjligheter att jämföra kvalitetssäkrade data på nationell nivå men också på verksamhetsnivå.

Nysams utvecklingsgrupper för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling med data som grund
Uppdrag Psykisk Hälsa har i dagsläget inte den struktur som Nysam har för datainsamling och erfarenhetsutbyte. Nysam erbjuder sådana forum och två gånger per år samlas närmare 400 verksamhetsreprentanter i våra 27 utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet samt driva verksamhetsutveckling med data som grund.

Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande landsting och verksamhetsområden. Nysam erbjuder de landsting och regioner som så önskar att vara med i Nysams grupper inom vuxen- respektive barn- och ungdomspsykiatri.

Mer information om Nysams utvecklingsgrupp inom barn och ungdomspsykiatri och information om vuxenpsykiatrigruppen finner du på respektive gruppsida som du når via menyvalet utvecklingsgrupper.

Vi kommer sannolikt att starta en ny Nysam-grupp inom rättspsykiatri.

Är du intresserad av att delta i en ny grupp inom rättspsykiatrin eller vill veta mer om Nysam-grupperna inom vuxen- respektive barn- och ungdomspsykiatri, kontakta gruppansvarig Patrik Holmberg, patrik.holmberg@helseplan.se, tel 0761 10 12 06.
2016-06-22
Pressrelease juni 2016
Hur får vi vårdens begränsade resurser att räcka till fler?

Den senaste statistiken från olika specialistområden inom svensk hälso- och sjukvård finns nu tillgänglig på www.nysam.com. Nyckeltalen för sjukvården gör det möjligt att jämföra och följa upp vårdens resursanvändning på landstings- och kliniknivå. Jämförelserna har tagits fram under mer än 20 år och har lett till förbättringar och förändring som verkligen gör skillnad.

Nysam står för nyckeltalssamverkan inom svensk hälso- och sjukvård. Nysamrapporterna publiceras runt månadsskiftet maj/juni varje år och redovisar bl a nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Rapporterna erbjuder återkommande möjlighet för sjukvårdsverksamheter att se hur genomförda förbättringsåtgärder ger effekt, antingen genom jämförelser med övriga deltagare eller som jämförelse av den egna verksamheten över tid.

Genom Nysams chefsnätverk får deltagande landsting och chefer dessutom ökad kunskap om den egna och andras verksamheter. Syftet är att ge idéer kring nya arbetssätt och metoder, mätbart utgångsläge för förbättringsarbete samt bekräftelse och bevis på lösningar som fungerar.

Önskar du mer information, var vänlig kontakta: Christoffer Berg, Helseplan Nysam, christoffer.berg@helseplan.se, 070-896 93 91.
2016-06-10
Konferens: Barnets resa i vården – sammanhållen vård av barn och samverkan mellan olika specialiteter
Många barn som behöver vård och behandling kommer i kontakt med såväl barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Detta gäller främst barn med behov som är långvariga, t.ex. barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En resa som idag går mellan stuprör, men det pågår också spännande utvecklingsprojekt och initiativ för att förbättra och förändra vården. På konferensen kommer Du att få ta del av resultaten och diskutera nästa steg.

Nysams nätverksmöten har alltid omvärldsbevakning på agendan. Inom de tre verksamhetsområdena barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin har samverkan mellan områdena lyfts fram som en angelägen fråga. Nysams nyckeltal och benchmarking bedrivs traditionellt inom respektive specialitet. Vi ser en möjlighet att via en inledande konferens förstärka ett tvärfackligt samarbete för att uppmärksamma hur resurser och kompetens kan användas optimalt så att barnets resa i vården blir sömlöst.

Konferenstema: Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Det hetaste diskussionstemat på Nysams nätverksmöten är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dels har antalet barn med diagnoser ökat dramatiskt de senaste åren, dels pågår det en ständig dialog och ”förhandling” om utredningsansvar och bollande om vem som ska göra vad. De tre specialiteterna är olika organiserade i förhållande till varandra beroende på i vilket landsting/region verksamheten finns. Även uppdragen ser olika ut. Risken finns att barn faller mellan stolarna.

Syftet med konferensen är att lyfta fram och diskutera:
- Sömlös vård och patientcentrering
- Utmaningar de olika specialiteterna har för att samarbeta
- Exempel på kreativa initiativ som grund för områden att samarbeta kring

Anmälan gör du här: http://simplesignup.se/event/79184

Praktisk information

Datum och tid
Onsdagen den 9 november 2016
10:00 - 16.00. Fika från 09.30.

Lokal
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm (T-bana: Slussen)

Kostnad
Medlemspris 2 900:- exkl. moms för medlemmar i Nysam och observatörer*.
Ordinarie pris 3 900:- exkl. moms.

* Som observatör räknas du som deltar som förstagångsobservatör på något av följande Nysammöten:
- Habilitering: 8 november 2016
- Logopedi: 8 november 2016
- Barn- och ungdomspsykiatri: 10 november 2016
- Barn- och ungdomsmedicin: 10 november 2016

Maila ulrike.deppert@helseplan.se för mer information.
2016-06-09
Publikation rapporter 2015 för Barn och Ungdomsmedicin samt Hjälpmedelsverksamhet
2015 års Nysamrapporter för Barn och Ungdomsmedicin samt Hjälpmedelsverksamhet har publicerats idag. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter
2016-06-03
Publikation rapporter 2015 för: blodcentraler, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi
2015 års Nysamrapporter för blodcentraler, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi har publicerats. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter.
2016-05-31
Publikation: Tolkcentraler 2015
Rapporten för Nysams utvecklingsgrupp för tolkcentraler för 2015 har publicerats. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter.
2016-05-31
Nya Nysamrapporter publicerade
2015 års Nysamrapporter för Habilitering, Ortopedi och Infektion har publicerats. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter.
2016-05-30
Publikation rapporter 2015 för: Akutmottagningar, Syncentraler, Hudsjukvård och Logopedi
2015 års Nysamrapporter för akutmottagningar, syncentraler, hudsjukvård och logopedi har publicerats. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter.
2016-05-23
Publikation: Hörselvård 2015
Rapporten för Nysams utvecklingsgrupp för hörselvård för 2015 har publicerats. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter.
2016-04-27
Publikation: Vuxenpsykiatri 2015
Rapport för Nysams utvecklingsgrupp för vuxenpsykiatri för 2015 har publicerats. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter.
2016-04-19
Publikation: Barn- och ungdomspsykiatri 2015
Rapport för Nysams utvecklingsgrupp för barn- och ungdomspsykiatri för 2015 har publicerats. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter.
2016-01-22
Onlineinrapporteringen via nysam.com är nu öppen
Inrapportering av data sker via nysam.com. Du behöver vara inloggad för att kunna rapportera in data. Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått utsänt till dig. När du är inloggad klicka på rubriken ”Datainsamling” alternativt ”Läs in ny blankett” i den gulmarkerade menyraden. Där finns detaljerade instruktioner och handledning för inrapportering av 2015 års data.

Data ska vara oss tillhanda senast den 19/2 2016 kl. 16.00.
Observera att den inlästa filen måste vara komplett=grön bock i kolumnen "Komplett". Saknas data eller om data bryter mot någon regel är det ett rött kryss i kolumnen "Komplett". Då måste avvikelsen redigeras för att inrapporteringen ska bli komplett.

Efter den 19/2 kommer underlag för kvalitetssäkring av inrapporterade data att skickas ut till respektive inrapporterande verksamhet. Sista datum för kompletteringar/korrigeringar kommer att meddelas i samband med underlag för kvalitetssäkring skickas ut.

Nytt vid årets inrapportering
Vi har avsatt tre tillfällen under inrapporteringsperioden för support då vi garanterat är tillgängliga via telefon och mail för att svara på frågor. Dessa tillfällen är:
Fredag 5/2 kl. 10.00-16.00
Fredag 12/2 kl. 10.00-16.00
Onsdag 17/2 kl. 10.00-16.00

Kontakt Nysam
Vid problem under inrapporteringsperioden kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Ida Nyström; ida.nystrom@helseplan.se; 0701-46 66 00
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Lisa Sigtryggsson; lisa.sigtryggsson@helseplan.se; 0729-67 51 90
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2016-01-15
Nysam genererar mervärde till sjukvården – regeringens utredning bekräftar
”Effektiv vård” – regeringens utredning om utvecklingsmöjligheter och bättre effektivitet inom svensk sjukvård presenterades denna vecka (SOU 2016:2). Regeringens särskilda utredare Göran Stiernstedt och hans utredningsteam har levererat en mycket intressant statusbild över svensk sjukvård och en lång rad av förslag till vidare utveckling. Utredningen sätter fokus på att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet mellan patient och vård och att patienten i högre utsträckning än i dag måste göras delaktig i den egna vården.

För arbetet som vi – tillsammans med er – bedriver inom Nysam innehåller utredningen ett antal punkter av intresse. Här tas bland annat upp att ”Jämförelser av typen Nysam kan utgöra ett viktigt stöd i förändringsarbete”. Mer öppenvård, bättre stödfunktioner, enklare administration och bättre samverkan mellan huvudmännen är bland de rekommendationer som ges.

Nysams värde som verktyg för utveckling och förbättringsarbete framhålls i utredningen. Att kunna visa att något man vill genomföra redan fungerar på andra ställen är inte oviktigt i en förändringsprocess. I de tider som nu råder är en konklusion från utredningens sida att ”huvudmännen i förvånansvärt liten utsträckning använder sig av de möjligheter till jämförelse på kliniknivå som finns, t.ex. genom Nysam, för att analysera och efterforska möjliga lösningar”.

Det är tydligt för oss att det unika samarbetet inom Nysam och de resultat som uppnås genom benchmarking och analys av aktiviteter och resursanvändning genererar ett mervärde. Vi fortsätter i denna anda med det flertal utvecklingsprojekt som vi sjösatt under senare tid och som omnämnts i tidigare kommunikation.

SOU:n finns att ladda ner här: http://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf
2015-12-17
Nysamuppdatering december 2015
Hej!

Vi har haft en bra möteshöst med massor av engagerande utvecklingsdiskussioner i Nysamgrupperna. Tack alla som deltagit och på så sätt bidragit till erfarenhetsutbyte och utveckling av hälso- och sjukvården. De flesta grupper har haft en eller ett par observatörer som förstås också är potentiella nya medlemmar. Möjligheterna med Nysam som mötesnätverk är stora och vi vill som organisatör verkligen betona värdet och betydelsen av att så många som möjligt deltar och drar nytta av Nysam som arena för omvärldsbevakning och utveckling.

Vårmötessäsongen ligger under mars – april 2016 och en av våra ambitioner är att sätta lite större press på oss själva för att rapporterna ska vara klara i mitten av maj 2016, vilket av naturliga skäl kräver ytterligare fokus på att hålla tiderna i inrapporteringen av data till www.nysam.com.

Annat som pågår för närvarande:
• Nästa Vårdavdelningsforum är den 9 februari 2016 och på agendan står fortsatt utveckling av datainsamling och analys som stödjer planeringen av arbetet på vårdavdelningen t ex aktivitetsstudier och att ta fram på goda exempel från verksamheten. Vårdavdelningsforum har etablerat sig som en uppskattad mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan chefer för vårdavdelningar. Till er som har vårdavdelningar i er organisation vill vi rikta ett upprop att rekommendera era vårdavdelningschefer att delta.
• Under 2016 erbjuds samtliga hudkliniker och logopediverksamheter i Sverige att delta i kostnadsfria enklare benchmarks av 2015 års data inom respektive område som ett led i att stärka dessa båda Nysamgruppers medlemsunderlag.
• Vårt projekt med att förenkla datainsamlingen har rullat på under 2015. Efter årsskiftet kommer ett antal pilotprojekt initieras inför datainsamlingen 2016 inom Nysam ortopedi i samarbete med några landsting där vi jämför med traditionellt insamlade data.
• ”Årets Nysampris” – en tradition som startades under 2015 när Infektionsgruppen fick denna utmärkelse – kommer att delas ut i samband med Helseplans höstmingel och Nysam Advisory Board den 8 september 2016. Vi välkomnar alla förslag till nomineringar av grupper eller initiativ som fått drivkraft från Nysam, gärna med angivande av exempel på framgångsfaktorer.
• I förra veckan publicerades blanketterna för inrapportering av 2015 års data. Blanketterna och all annan matnyttig information om vad som pågår i respektive Nysamgrupp finns nu på www.nysam.com.

Återstår så för oss på Helseplan Nysam att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2016 fullt av nya möjligheter!
2015-12-11
Nysamblanketter för insamling av 2015 års data

Nu finns blanketterna för insamling av 2015 års data publicerade på Nysam.com. Enda undantaget är Ambulanssjukvård där blanketten kommer att publicera under v. 51.

Ni hittar blanketterna genom att logga in (längst upp till höger på hemsidan) och därefter välja ”Ladda ner blanketter” i den undre ljusgula menyraden.

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller. Ni loggar in med er E-postadress och ert lösenord. Om det är någon som glömt lösenordet så finns det en funktion för detta vid inloggning på hemsidan.

Viktiga datum för inrapportering av 2015 års data:
Hemsidan öppnas för inrapportering av data den 22/1 2016.
Data ska vara Helseplan tillhanda senast den 19/2 2016.

Kontakt Nysam
Om/vid problem med inloggning/nedladdning av blankett, kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Ida Nyström; ida.nystrom@helseplan.se; 0701-46 66 00
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Lisa Sigtryggsson; lisa.sigtryggsson@helseplan.se; 0729-67 51 90
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2015-11-23
Specialistföreningar rekommenderar deltagande i Nysam
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi – SSDV samt Privatpraktiserande Dermatologers Förening (PDF) har gått ut med rekommendation om deltagande i Nysam till sina medlemmar. Läs mer: http://ssdv.se/
2015-09-04
Nysampriset 2015 – årets förbättrare i sjukvården

Pressrelease den 4 september 2015

För första gången har Nysampriset delats ut till en av Nysams 25 utvecklingsgrupper. I år var det utvecklingsgruppen för infektionsmedicin som uppmärksammades.

Motiveringen lyder: ”Nysams utvecklingsgrupp för infektionsmedicin tilldelas årets Nysampris för att målet om nationell täckning har uppfyllts under året – genom gott samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen – och för att utvecklingsgruppen är i hög grad utvecklingsorienterad och drivande med synlig effekt på kliniknivå och ytterst i patientmötet.”

”Det är roligt att bearbeta data tillsammans med andra och jag vill poängtera att statistiken vi samlar in blivit mer och mer sann under åren. Det som är viktigt för oss i verksamheten är att få en hög kvalitet för våra patienter. Det är också viktigt att kunna visa vad verksamheten handlar om och det är ett mycket bra sätt att göra det genom att jämföra olika verksamheter.” Detta framhöll Erik Torell, verksamhetschef för Infektionskliniken på Gävle lasarett, som mottog priset för infektionsgruppens räkning. Prisutdelare var Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

”Nysams kärna utgörs av det professionella engagemanget vilket utvecklingsgruppen för infektionsmedicin är ett föredöme för. Det är roligt att intresset för och användningen av produktionsdata som Nysam tillhandahåller inom ramen för nyckeltalssamverkan och den effekt det får på verksamhetsnivå har fått så stort genomslag”, konstaterade Bengt Andersson, seniorkonsult på Helseplan och projektledare för infektionsgruppen.

Om Nysam

Nysam – som står för nyckeltalssamverkan – har i över 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. I Nysams rapporter och chefsnätverk får deltagande landsting och chefer ökad kunskap om den egna och andras verksamheter. Syftet är att ge idéer kring nya arbetssätt och metoder, mätbart utgångsläge för förbättringsarbete, bekräftelse och bevis på lösningar som fungerar.

Önskar du mer information, var vänlig kontakta:
Gustaf Engstrand, gustaf.engstrand@helseplan.se el 070-9961799

Följ oss på www.helseplan.se och www.nysam.com
2015-06-24
Viktiga siffror om svensk sjukvård offentliga

Pressrelease den 24 juni 2015

Rykande färsk data från olika specialistområden inom svensk hälso- och sjukvård finns nu tillgängliga på www.nysam.com. Nyckeltalen för sjukvården gör det möjligt att jämföra och följa upp vården i olika landsting och har tagits fram under mer än 20 år. Genom de årliga nyckeltalsrapporterna stimulerar Helseplan Nysam till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

I Nysams rapporter och chefsnätverk får deltagande landsting och chefer ökad kunskap om den egna och andras verksamheter. Syftet är att ge idéer kring nya arbetssätt och metoder, mätbart utgångsläge för förbättringsarbete, bekräftelse och bevis på lösningar som fungerar.

Nysam står för nyckeltalssamverkan inom svensk hälso- och sjukvård. Nysamrapporterna publiceras runt månadsskiftet maj/juni varje år och redovisar bl a nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Rapporterna erbjuder återkommande möjlighet för sjukvårdsverksamheter att se hur genomförda förbättringsåtgärder ger effekt, antingen genom jämförelser med övriga deltagare eller som jämförelse av den egna verksamheten över tid.
Nysam har i över 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Önskar du mer information, var vänlig kontakta:
Gustaf Engstrand, Helseplan Nysam, gustaf.engstrand@helseplan.se eller 070-9961799
2015-05-18
Nysam-rapporterna 2014 för Barn- och Ungdomsmedicin, Infektion och Hjälpmedelsverksamhet är publicerade. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter
2015-05-05
Nysam-rapporten 2014 för Ortopedi publicerades idag, du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter
2015-04-29
Nysam-rapporterna 2014 för Logopedi och Kvinnosjukvård är publicerade. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter
2014-12-18
Alla blanketter för insamling av 2014 års data är nu publicerade och finns tillgängliga för nedladdning.
2014-06-17
Idag har följande Nysam-rapporter publicerats; Barn- och ungdomsmedicin samt Hjälpmedelsverksamhet. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter.
2014-06-13
Nysam-rapporten 2013 för Medicinska specialiteter har publicerats idag. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter
2014-06-12
Idag har följande Nysam-rapporter publicerats; Akutmottagningar, Blodcentraler, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Patologi och cytologi. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter.
2014-06-10
Nysam-rapporten 2013 för Infektion har publicerats idag. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter
2014-06-05
Tre nya Nysam-rapporter har publicerats idag; Syncentraler, Tolkcentraler och Hörselvården. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter.
2014-05-27
Nysam-rapporten 2013 för Habilitering har publicerats idag. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter
2014-05-22
Nysam-rapporten för Vuxenpsykiatri 2013 har nu publicerats. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter.
2014-05-20
Nysam-rapporten 2013 för Ortopedi har publicerats idag. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter.
2014-05-19
Idag publiceras Nysam-rapporterna 2013 för Röntgen och Hud. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter.
2014-05-12
Fem Nysam-rapporter för 2013 är nu publicerade: Logopedi, Kirurgi, Onkologi, Barn- och ungdomspsykiatri samt Öron Näsa Hals. Du hittar rapporterna för nedladdning under fliken Rapporter.
2013-09-11
I samband med FLISA-kongressen i Uppsala i höstas publicerades den första Nysamrapporten för ambulanssjukvård. Du hittar rapporten för nedladdning under fliken Rapporter.