Nysams utvecklingsgrupper

Nysams utvecklingsgrupper är stadigt växande och ständigt tillkommer nya specialitetsområden – i stort sett alltid på initiativ av engagerade verksamhetsföreträdare som ser behov av jämförelser, nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom sitt specifika område.

Idag har Nysam utvecklingsgrupper inom 30 olika specialitetsområden. Och fler är på gång! I Nysams utvecklingsgrupper deltar personer som ansvarar för den dagliga driften av en klinik eller enhet (klinikchefer, enhetschefer, ekonomer etc.) och det är deltagarna själva som styr vilka nyckeltal som ska tas fram och följas upp. Gå gärna in under rapporter och se vilka nyckeltal som är aktuella inom just ditt verksamhetsområde. Du kan också klicka på länkarna till respektive utvecklingsgrupp här till vänster för att få korta beskrivningar av våra utvecklingsgrupper. Där kan du läsa om gruppernas historik, fokusområden, aktuella utvecklingsfrågor m.m. För mer utförlig information är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Som deltagare i en av Nysams utvecklingsgrupper tecknar du ett årsabonnemang. I abonnemanget ingår inrapportering av data (utifrån ett standardiserat formulär), deltagande vid vår- och höstmöten samt en specialitetsrapport. Detta ger ett Nysamabonnemang:

  • Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter
  • Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet
  • Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra
  • Idéer kring nya arbetssätt och metoder
  • Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete
  • Argument för att driva igenom förändring

Är du intresserad av att veta mer eller att delta som gäst på något av våra möten? Ta gärna kontakt med oss för mer information om hur detta fungerar.