En arena för utveckling

Nysam har i över 25 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Två gånger per år samlas chefer och ledare från hälso- och sjukvården i ett 20-tal olika utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande regioner och verksamhetsområden.

Nysamåret

Utveckling
Möte där årets nyckeltal diskuteras och eventuella förändringar beslutas

Analys
Fördjupade analyser av nyckeltal och andra data

Rapportering
Möte där inrapporterad data kvalitetssäkras, jämförs, tolkas och analyseras

Inrapportering
Inrapportering av data inklusive systematisk kvalitetssäkring

Nyheter

2020-01-13
Inrapportering av data för 2019 sker via nysam.com. Du behöver vara inloggad för att kunna rapportera in data.
Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått utsänt till dig.
När du är inloggad klicka på rubriken ”Datainsamling” alternativt ”Läs in ny blankett” i den gulmarkerade menyraden.

Observera att den inlästa filen måste vara komplett=grön bock i kolumnen "Komplett". Saknas data eller om data bryter mot någon regel är det ett rött kryss i kolumnen "Komplett".
Då måste avvikelsen redigeras för att inrapporteringen ska bli komplett.
För ytterligare handledning se den detaljerade instruktionen för inrapportering av data: http://www.nysam.com/document/OpenFile/388

Vi har även avsatt tre tillfällen under inrapporteringsperioden för ”extra” support och nås via telefon eller mail för att svara på eventuella frågor.
- Fredagen den 31 januari kl. 13.00-16.00
- Fredagen den 7 februari kl. 13.00-16.00
- Torsdagen den 13 februari kl. 09.00-16.00

Data ska vara inrapporterad och oss tillhanda senast den 13/2 2020 kl. 16.00.

Vid problem under inrapporteringsperioden kontakta oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
2019-12-02
Nu finns blanketterna för insamling av 2019 års data tillgängliga för nedladdning på nysam.com.

Du hittar blanketterna genom att logga in, längst upp till höger, på nysam.com.
Välj ”Ladda ner blanketter” i den undre ljusgula menyraden.
Välj därefter enhet vid nedladdning av blanketten för att få med föregående års data i en separat kolumn i den nedladdade blanketten.

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller.
Du loggar in med din e-postadress och ditt lösenord.
Om du glömt lösenordet så finns det en funktion för detta vid inloggning på hemsidan.

Viktiga datum för inrapportering av 2019 års data:
Webbsidan öppnas för inrapportering av data den 13/1 2020.
Data ska vara Helseplan Nysam tillhanda senast den 13/2 2020.

Kontakt Nysam
Om/vid problem med inloggning/nedladdning av blankett, kontakta oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Till nyhetsarkivet